Bruikleenaanvragen

Tropenmuseum Amsterdam, Museum Volkenkunde Leiden en Afrika Museum Berg en Dal zijn op 1 april 2014 gefuseerd in de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW). De gezamenlijke collectie omvat bijna 370.000 voorwerpen van diverse cultuurgebieden. Het is onmogelijk om deze objecten allemaal in ons museum tentoon te stellen en daarom geven we de voorwerpen graag tijdelijk in bruikleen aan andere musea en instellingen.

De bruikleenaanvragen moet minimaal zes maanden voor de ingangsdatum van de bruikleen worden ingediend. Aanvragen worden in behandeling genomen na het indienen van een schriftelijk verzoek gericht aan de directeur van NMVW:

Nationaal Museum van Wereldculturen

Stijn Schoonderwoerd, algemeen directeur

Postbus 212 

2300 AE Leiden

De aanvraag dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

  • tentoonstellingsperiode
  • tentoonstellingsnaam
  • naam en adres van de instelling die de bruikleen aanvraagt
  • contactpersoon (naam, telefoon, postadres, e-mail)
  • actueel facility report van de instelling
  • objectenlijst met inventarisnummer en objectomschrijving

Voor alle bruiklenen wordt een handling fee berekend op basis van het aantal objecten. In voorkomende gevallen komen daar kosten bij voor restauratie en verpakking.

Leest u voor de gedetailleerde procedure, de actuele tarieven en de algemene voorwaarden de documenten Info sheet bruiklenen (PDF) en Algemene bruikleenvoorwaarden (PDF).


Zoeken in de database

Voor het zoeken van objecten in de collectie van Museum Volkenkunde kunt u gebruik maken van de online database.


Informatie

Voor algemene informatie over de bruikleenprocedure kunt u mailen naar registrar@volkenkunde.nl.

Voor inhoudelijke informatie over objecten en advies bij objectkeuze, raadpleeg het Research Center for Material Culture.


Fotomateriaal

Op zoek naar bijzonder fotomateriaal? In onze collectie hebben we meer dan 300.000 foto's, dia's en negatieven uit meer dan 100 landen.De collectie is doorzoekbaar via de online database.

Een afbeelding bestellen kan via de online database of weborder@wereldculturen.nl. Persfoto's staan op de perspagina.


Slimmer Lenen

Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde onderschrijven de uitgangspunten van bruikleenverkeer binnen Nederland. Heldere en uniforme principes vereenvoudigen het bruikleenverkeer en maken het ook voor musea gemakkelijker om bruiklenen te vragen en te verstrekken.
Lees de uitgangspunten voor bruikleenverkeer binnen Nederland