GEPEPERD VERLEDEN - 31 maart

31 maart 2018

GEPEPERD VERLEDEN I actuele thema’s in een breder perspectief

Samen met het Indisch Herinneringscentrum organiseren wij Gepeperd Verleden #1: Kleur Bekennen op zaterdag 31 maart. Het Indisch Herinneringscentrum is in 2018 gestart met deze nieuwe programmareeks rondom vijf thema’s racisme, verzet, slavernij, dekolonisatie en migratie. Actuele onderwerpen die soms verhitte discussies opleveren, maar van belang zijn om samen met elkaar te voeren. Hoe verhouden verschillende perspectieven en ervaringen zich tot elkaar?

Met panelgesprekken met o.a. Anousha Nzume, Nancy Jouwe, Esther Captain en Wayne Modest. Acteur en cultureel professor Thom Hoffman vertelt over beeld en representatie in foto's. Muziek van singer-songwriter Francesca Pichel en meer.


Gepeperd Verleden #1: Kleur Bekennen
Tijdens dit event gaan we nader in gesprek over racisme, kleur, ras en representatie. Deze onderwerpen zijn, zeker sinds het verschijnen van spraakmakende publicaties als ‘White innocence’ van Gloria Wekker en ‘Hallo witte mensen’ van Anousha Nzume op allerlei manieren actueel in onze samenleving. In hoeverre kan een meerstemmig Indisch/Moluks perspectief bijdragen aan debatten over ras en racisme?
We onderzoeken hoe diverse perspectieven en ervaringen zich tot elkaar verhouden. Hoe werkten raciale en kleurverschillen bijvoorbeeld door binnen de koloniale samenlevingen in de Oost en de West? Maar ook: hoe werd er binnen verschillende groepen zelf over kleur nagedacht? Op welke manier werkt dit nog door in het heden?

Panelgesprek
Moderator Wim Manuhutu gaat gesprek met publiek en panel bestaande uit o.a.
Anousha Nzume (actrice, columnist en auteur van o.a. Hallo Witte Mensen)
Wayne Modest (Hoofd Research Center for Material Culture/Museum Volkenkunde)
Nancy Jouwe (erfgoedprofessional op het gebied van culturele en sociale bewegingen in postkoloniaal Nederland, projectmanager Mapping Slavery)
João Vitalis (sociaal historicus en hoofd educatie Museum Het Schip)
Esther Captain (onderzoeker KITLV 'Dekolonisatie, geweld en oorlog Indonesië' vanuit Indisch perspectief bijgedragen aan het boek Dutch Racism)
Ricci Scheldwacht (journalist Indisch Maandblad Moesson)

En verder..
Acteur Thom Hoffman vertelt over beeld en representatie in foto's. Hoffman is tijdelijk cultureel professor bij de TU Delft en bezig met het bouwen van een Beeldbank om foto’s over Nederlands-Indië toegankelijk te maken. Hoe gaat hij in dit kader om met koloniale beelden in het licht van actuele debatten rondom racisme, machtsverhoudingen en representatie?

Muziek en spokenword..
Verder muziek van de veelzijdige singer-songwriter en actrice Francesca Pichel en spoken word door Smita James: een ritmische redenaar die zowel in het Engels als Nederlands schrijft en niet bang is om het onbekende in te stappen. Na afloop is er gelegenheid om tijdens de borrel na te praten.

Reportagereeks: Van Oost naar West

Één van de vaste onderdelen in de Gepeperd Verleden-reeks is Van Oost naar West: een reizende reportage over hoe er in Nederland wordt gedacht over de thematiek. De jonge betrokken historica Lara Nuberg reist hiervoor samen met cameraman Armando Ello het land door op zoek naar verhalen. De input uit het land verwerken we in het programma. Zie hieronder hun video:

Wil jij Gepeperd Verleden bijwonen? Meld je hier aan

Datum: zaterdag 31 maart 2018
Tijd: 13:00 ontvangst, 13:30 aanvang programma, 16:30 afsluiting met borrel inclusief Indische hapjes
Entree: € 12,50 incl. museumentree en borrel
€ 10,00 voor Museumkaart-houders
Het bedrag graag vóór 28 maart overmaken aan NL56 INGB 0652221580 t.n.v. Stichting Indisch Herinneringscentrum te Den Haag o.v.v. Gepeperd Verleden 1.
Aanmelding is definitief als het bedrag op onze rekening staat.
Aanmeldlink: http://indischherinneringscentrum.nl/aanmeldformulier-gepeperd-verleden-1-kleur-bekennen

 

Saturday 31 March 2018